pl

506 510 680

HCS-Raum-1-sanit.jpg

Wdrażamy  system do projektowania instalacji w technologii BIM (Building Information Modeling)

instalacja_kondygnacja.jpg

Korzyści związane z wdrażanej technologii:

  • umożliwienie współpracy międzybranżowej dzięki standardowi IFC

  • generowanie modeli 3D i wykonywanie obliczeń, na podstawie których w rzeczywistości będą opierały się funkcje projektowanych instalacji

  • łatwy dostęp do aktualnej wersji projektu, gdyż zmiany wprowadzane do modelu są automatycznie uwzględniane
    w dokumentacji  

Współdziałanie międzybranżowe jest kluczowe dla skutecznego zastosowania BIM w projekcie. 

Witamy Państwa na stronie Pracowni Projektowej
Inżynierii Cieplnej

Przedmiotem naszej działalności są usługi projektowe sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Specjalizujemy się w sporządzaniu kompletnych dokumentacji projektowych z zakresu:

  • kotłowni oraz spalarni odpadów innych niż niebezpieczne,
  • instalacji grzewczych i wentylacyjnych,
  • ocen systemów cieplnych budynków,
  • audytów energetycznych.

Misją firmy jest stosowanie rozwiązań zapewniających odpowiednie warunki komfortu cieplnego w pomieszczeniach, przy możliwie niskim zużyciu energii i zachowaniu prawidłowych warunków higienicznych oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń w cyklu życia budynku, obejmującym budowę, eksploatację i rozbiórkę systemu.

Ponadto jesteśmy zainteresowani upowszechnieniem narzędzi wspierających rozwój nowych technologii informacyjnych w budownictwie.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz
upr. bud. MAP/0448/POOS/11

Zapraszamy do zapoznania się z filmem dotyczącym działalności Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie.

Klaster.jpg